Alu Color Alu Classic Alu Modern Alu Retro Alu Flex ST Breeze ST Flow ST Prime ST Wire ST Wire & ST Breeze
  • Altijd gratis bezorgd
  • Ontwerp en meet zelf
  • Op maat gemaakte relingen
€ 0
incl. btw & verzending
U heeft nog niets in uw winkelwagen gelegd!
Klik op de producten in het menu om ons aanbod te bekijken
Wij bieden:
  • Hoge kwaliteit
  • Hoge beschikbaarheid
  • Korte productietijd
  • Producten die op maat worden gemaakt
  • Gratis verzending

Beleid inzake persoonsgegevens

Beleid inzake persoonsgegevens
Balustradestore Zweden AB, organisatienummer 556824-1268 (“Balustradestore”, “wij”) respecteren uw privacy en uw recht om controle te hebben over uw persoonlijke gegevens.


Het vertrouwen van onze gebruikers is van het grootste belang voor ons en daarom neemt Balustradestore de verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw privacy. Dit privacybeleid legt uit hoe we informatie over onze gebruikers verzamelen en gebruiken en hoe we de privacy van onze gebruikers beschermen. Dit beleid inzake persoonsgegevens beschrijft de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van Balustradestore, een dienst die wordt aangeboden op www.rackesbutiken.se. Balustradestore is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in overeenstemming met deze voorwaarden en is verantwoordelijk voor de verwerking in overeenstemming met de huidige wetgeving. Het is belangrijk dat je ons beleid inzake persoonlijke gegevens leest en begrijpt voordat je de Service gebruikt.


Alle verwerking van persoonsgegevens binnen Balustradestore vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens. Binnen de EU/EER geldt vanaf 25 mei 2018 de zogenaamde verordening gegevensbescherming (AVG).


Kernbegrippen
Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect samen met andere gegevens kan worden gekoppeld aan een fysiek levend persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer, burgerservicenummer en e-mailadres. Informatie over IP-nummers en over en je gebruikersgedrag bij het gebruik van de Dienst kunnen ook persoonsgegevens zijn.


De verwerking van persoonsgegevens omvat alle omgang met persoonsgegevens, bijvoorbeeld verzameling, analyse, wijziging, registratie en opslag.


De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens is de persoon die, alleen of samen met een ander, het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt en die ervoor verantwoordelijk is dat deze verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


Gegevens verwerkt
De persoonsgegevens die Balustradestore over u als gebruiker van de Dienst verzamelt en verwerkt, zijn:


Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Identificatienummer (persoonlijk identificatienummer, nationaal identiteitsbewijs of organisatienummer)
Bezorgadres
Contactpersoon, naam en telefoonnummer
IP adres
Geografische informatie
en andere informatie die u zelf verstrekt in het kader van de Service.


Balustradestore heeft bovenstaande gegevens nodig om de overeenkomst met je tot uitvoering van een bestelling van goederen of offertedocumenten te kunnen uitvoeren. Als u ervoor kiest om bepaalde persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit tot gevolg hebben dat Balustradestore het gevraagde product of de gevraagde dienst niet kan uitvoeren. Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld wanneer je de Dienst gebruikt:


Informatie over en je gebruik van de Service, b.v. hoe je door de Service navigeert en welke pagina’s je hebt bezocht
Technische gegevens over de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Service, zoals IP-adres, hardwaretype, besturingssysteem en browserversie
Geografische informatie
Doel van de verwerking en rechtsgrond
Wij verwerken de persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden, evenals voor eventuele aanvullende doeleinden die op het moment van verzamelen zijn vermeld:


Om de Service te leveren en onze overeenkomst met je te beheren, inclusief het maken en beheren van je besteldocumentatie. (Offerte aanvragen)
Om ervoor te zorgen dat je de dienst kun gebruiken, kunnen we je persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere leveranciers of onderaannemers om een goedgekeurde bestelling uit te voeren.
Om met je te kunnen communiceren via post, telefoon, elektronische communicatie (zoals SMS en e-mail of telefoon) of op andere manieren, b.v. wanneer je contact opneemt met de klantenservice, om meldingen te sturen en je te informeren over onze updates van de Service en gebruiksvoorwaarden.
Om de technische functionaliteit van de Service te waarborgen.
Om je ervaring met de dienst te personaliseren en te verbeteren.
Om de Service en nieuwe services en producten te verbeteren en te ontwikkelen, om de beveiliging van onze netwerken en informatiesystemen voortdurend te verbeteren en om het gebruik van de Service door u en andere gebruikers te analyseren (bijvoorbeeld welk mobiel apparaat of welke apparatuur u gebruikt) om beter te begrijpen hoe onze klanten communiceren en gebruiken de Service.
Voor marketingdoeleinden, waaronder de marketing van onze producten en diensten.
Om te controleren, te voorkomen, te onderzoeken of andere maatregelen te nemen in verband met misbruik van de Dienst of in verband met gebruik van de Dienst in strijd met de gebruiksvoorwaarden voor de Dienst of in verband met wettelijke maatregelen, vermoeden van fraude of mogelijke bedreigingen voor Balustradestore of de rechten van anderen.
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Balustradestore
Noodzakelijke verwerking om ons contract met u uit te voeren
Balustradestore verwerkt en uw persoonsgegevens om onze overeenkomst met je na te komen (bijvoorbeeld voor de doeleinden vermeld in de punten 1 – 5 hierboven).


Noodzakelijke verwerking voor doeleinden die verband houden met de legitieme belangen van Balustradestore of derden (afweging van belangen)
In gevallen waarin de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden die verband houden met de legitieme belangen van Räckesbutiken of een derde partij, kan Räckesbutiken uw persoonsgegevens verwerken op basis van een belangenafweging. Dergelijke belangen omvatten het commerciële belang van Balustradestore bij het onderhouden van een goede klantrelatie met u, het aan u verstrekken van informatie die relevant is voor uw gebruik van de Dienst, het verbeteren en verder ontwikkelen van de Dienst en het op de markt brengen van de producten en diensten van Balustradestore (bijvoorbeeld voor de doeleinden vermeld in punt 3). – 10 hierboven). “Legitieme belangen” verwijst dus naar ons belang bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen u de best mogelijke service en een goede en veilige gebruikerservaring te bieden. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om uw (en andere klanten, leveranciers en partners) te beschermen tegen fraude, indringers en andere onregelmatigheden bij het gebruik van onze Diensten en om ervoor te zorgen dat onze Diensten en systemen veilig zijn. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een belangenafweging, zorgen we ervoor dat we rekening houden met de mogelijke impact van de verwerking op u (zowel positieve als negatieve) en met uw belangen en rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het geval dat u standpunten of bezwaren heeft tegen onze verwerking op basis van een belangenafweging, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Voor meer informatie over uw rechten, zie de informatie onder het kopje “Uw rechten en keuzes” hieronder.


Verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Balustradestore moet mogelijk persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, b.v. voor boekhoudkundige doeleinden of als gevolg van een beslissing van een rechtbank of autoriteit (d.w.z. voor het doel uiteengezet in clausule 9).


Het kan voorkomen dat dezelfde persoonsgegevens voor meerdere doeleinden en/of met ondersteuning van meer dan één van de hierboven genoemde rechtsgronden worden verwerkt.


Beveiliging en overdracht van persoonsgegevens
Overdracht van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappij van Balustradestore
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan andere bedrijven om uw persoonlijke gegevens onafhankelijk te verwerken om informatie te presenteren en uw gebruikerservaring bij het bestellen te verbeteren. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn contactgegevens en burgerservicenummers. Indien een van deze bedrijven contact met u opneemt, zal zij u informeren over het beleid inzake persoonsgegevens dat van toepassing is op de verwerking van gegevens binnen dat bedrijf. Dit betekent, ter verduidelijking, dat andere bedrijven rechtstreeks contact met u kunnen opnemen om uw aankoop af te ronden, onder andere in het leverings- of betalingsproces.


Overdracht van persoonsgegevens aan derden
We zullen persoonlijke informatie niet delen, verkopen, overdragen of op een andere manier openbaar maken dan vermeld in dit privacybeleid, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als gevolg van een gerechtelijk bevel of als we uw toestemming voor een dergelijke openbaarmaking hebben verkregen.


Balustradestore kan persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals b.v. de politie of een andere autoriteit, als het gaat om het onderzoek naar een vermoeden van een misdrijf of als we anderszins verplicht zijn om dergelijke informatie openbaar te maken op basis van de wet of een beslissing van een autoriteit.


Räckesbutken kan externe leveranciers inhuren om namens Räckesbutken taken uit te voeren, b.v. om IT-diensten en analyses te leveren. Het uitvoeren van deze diensten kan ertoe leiden dat leveranciers van Balustradestore, zowel binnen de EU/EER als buiten de EU/EER, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze leveranciers verwerken namens ons persoonsgegevens in overeenstemming met schriftelijke verwerkersovereenkomsten en onze instructies. Verwerkers van persoonsgegevens die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld wanneer we een derde partij gebruiken, zoals Svea Finans, om kredietinformatie te verkrijgen bij het betalen van facturen of om informatie op een server op te slaan), krijgen geen enkel recht om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden vermeld in dit privacybeleid, maar zullen voornamelijk worden gebruikt voor zover dit nodig is om de Dienst te kunnen verlenen.


Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen
Balustradestore werkt alleen samen met partners die persoonsgegevens verwerken binnen de EU/EER. Als Balustradestore ervoor kiest om leveranciers buiten de EU/EER in te huren, b.v. clouddienstverleners, zal Balustradestore in dat geval speciale beschermingsmaatregelen nemen, zoals het ondertekenen van overeenkomsten waarin gestandaardiseerde modelclausules voor gegevensoverdracht zijn opgenomen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en die beschikbaar zijn op de website van de Europese Commissie of bedrijven die hetzelfde niveau handhaven van bescherming zoals in de EU/EER door dat b.v. hebben zich aangesloten bij de zgn Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS.


Beveiliging om persoonsgegevens te beschermen
Balustradestore beschermt u privacy en een hoog beveiligingsniveau voor uw persoonlijke gegevens. Balustradestore heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging. Alle verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder strikte vertrouwelijkheid.


Opslag en uitdunning van persoonsgegevens
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving en houdt in dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is met het oog op de doeleinden van de verwerking. Concreet betekent dit dat informatie wordt uitgedund en verwijderd wanneer deze niet langer relevant of noodzakelijk is voor analyses of voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld. Bepaalde gegevens kunnen langer worden bewaard omdat dit nodig is vanwege andere wettelijke vereisten, zoals de boekhoudwet.


Dezelfde persoonsgegevens kunnen op verschillende plaatsen voor verschillende doeleinden worden opgeslagen. Dit kan betekenen dat gegevens die uit een systeem zijn verwijderd omdat ze niet meer nodig zijn, in een ander systeem kunnen blijven staan waar ze worden opgeslagen met ondersteuning van een andere rechtsgrond of voor een ander doel waarvoor de persoonsgegevens nog nodig zijn.


Uw rechten en keuzes
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u een aantal rechten die volgen uit de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Balustradestore via de contactgegevens vermeld aan het einde van dit Beleid inzake persoonsgegevens.


Toegangsrecht
U hebt het recht om bevestiging te vragen en te ontvangen of Balustradestore persoonsgegevens over u verwerkt. Als Balustradestore persoonsgegevens over u verwerkt, heeft u recht op kosteloze informatie over de verwerking en een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor eventuele extra kopieën heeft Balustradestore het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen op basis van de administratieve kosten van Balustradestore voor dergelijke kopieën. Als het verzoek duidelijk ongegrond of onredelijk is, kan Balustradestore, in overeenstemming met wat volgt uit de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, een redelijke vergoeding vragen voor een dergelijk verzoek of weigeren om aan een dergelijk verzoek te voldoen.


Recht op dataportabiliteit
Als klant bij ons heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid als ons recht om uw persoonsgegevens te verwerken is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met u.


Recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens
Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u zonder onnodige vertraging te laten corrigeren. Afhankelijk van het doel van de verwerking heeft u ook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.


Recht op wissen (“het recht om vergeten te worden”)
In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, b.v.


indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
als u bezwaar maakt tegen een behandeling op grond van een belangenafweging en er zijn geen legitieme redenen voor de behandeling die zwaarder wegen.
als de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn verwerkt of als gevolg daarvan moeten worden verwijderd wettelijke verplichting.
Het recht op gegevenswissing is echter niet van toepassing in bepaalde gevallen, b.v. als de verwerking noodzakelijk is voor Balustradestore om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor Balustradestore om rechtsvorderingen vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen.


Recht op beperking
In sommige gevallen heeft u het recht om te verzoeken dat Balustradestore de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, b.v. als u de persoonsgegevens niet als juist beschouwt zodat Balustradestore tijd heeft om dit te controleren, als de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat wij de gegevens wissen, als Balustradestore de gegevens niet meer nodig heeft maar u deze nodig heeft voor rechtsvorderingen of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van Balustradestore met ondersteuning van een belangenafweging in afwachting van verificatie of de legitieme redenen van Balustradestore of een derde partij zwaarder wegen dan uw legitieme redenen.


Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging, waaronder profilering. Balustradestore mag dergelijke persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij Balustradestore dwingende gerechtvaardigde redenen kan aanvoeren voor een dergelijke verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Balustradestore kan de verwerking echter voortzetten voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.


Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat uw rechten door ons niet worden gerespecteerd, kunt u contact met ons opnemen en heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (die wordt voorgesteld om te hernoemen tot “Privacybeschermingsautoriteit”).


Koekjes
Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies en soortgelijke volgtechnologieën. Lees meer over hoe wij cookies en dergelijke gebruiken in ons Cookiebeleid.


Links naar andere websites en sociale plug-ins
In gevallen waarin de Service verwijst (links) naar een website of materiaal van een derde partij, is een dergelijke verwijzing alleen bedoeld als service voor de gebruiker en wijst Balustradestore alle verantwoordelijkheid hiervoor en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens af.


In de Service wordt u soms aangeboden om informatie van de Service te delen op sociale media, zoals Facebook of Twitter, via een geïmplementeerde sociale plug-in (zoals een like-knop). We hebben geen invloed op de informatie die sociale media verzamelen met behulp van deze plug-ins als u ervoor kiest om ze te gebruiken. Wij raden u daarom aan om u op de hoogte te houden van het doel en de reikwijdte van de verzameling van gegevens die via sociale plug-ins plaatsvindt.


Wijzigingen in het persoonsgegevensbeleid
Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid inzake persoonlijke gegevens, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen en de bijgewerkte versie op deze pagina te publiceren (www.rackesbutiken.se/personoppgiftspolicy).


Rechtskeuze en geschillenbeslechting
Verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens dit beleid inzake persoonlijke gegevens en uw gebruik van de Service zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zweedse wetgeving. Geschillen moeten worden beslecht door een Zweedse algemene rechtbank, tenzij anders vereist door dwingend recht.


Contact details
Voor meer informatie over het beheer van persoonsgegevens of als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via:


Balustradestore Zweden AB
Åkerslundsgatan 10
262 73 Ängelholm
Epost: info@rackesbutiken.se
Telefoonnummer 0431-371060


Dit beleid inzake persoonlijke gegevens is van toepassing vanaf 25-05-2018